Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Tiivistelmä

Tallinnanristeily.net kerää kävijöistä käyttäytymistietoa Google analyticsin ja WordPressin lisäosien avulla.

Niiden keräämien tietojen avulla kävijää ei voida yksilöidä.

Tietoja kerätään palvelun kehittämistä varten.

Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

Lue lisää EU:n tietosuoja-asetuksesta täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Suunnittelupaja Pikseli
Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere
Y-tunnus 2623621-4

Rekisterin yhteyshenkilö

Minna Nurminen
minna (a) suunnittelupajapikseli.fi

Rekisterin nimi

Tallinnanristeily.net asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • yhteistyökumppaneiden tuotteiden markkinointi
  • tuotekehitys sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
  • mainonnan kohdistaminen
  • lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Sivuston käytöstä havainnoidut käyttäytymistiedot
  • Rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä, paikkakunta

Säännönmukaiset tietolähteet

Yritys kerää tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä evästeiden eli WordPress Statistics-lisäosan, ja Google Analyticsin avulla. Tietoja käytetään liiketoiminnan ja sivuston kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Evästeiden keräämien tietojen perusteella kävijää ei voida yksilöidä

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta Tallinnanristeily.net ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Rekisteri sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja poistaminen sekä niiden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, korjata ja saada poistaa itse antamansa tiedot rekisteristä.

Oikeus ei koske anonyymisti kerättäviä lokitietoja.

Tietosuojaseloste päivitetty 17.5.2018